HP-HI-4H2 2010 Group
Group 1
1. ANDREW WONG WENG SENG
2. JEREMY TAY RONG KUAN
3. LOO SHYUE TYNG
4. TENG WEI NICHOLAS


Group 2
1. CHAN JINGZHAN
2. ANG JUN HEAN
3. LOO YAN PERNG
4. TEOH ZHIHAOGroup 3
1. CHEE YUAN JUN
2. LIM ZHIYUAN BRION
3. LOO ZHEN WEI
4. WEE YANG XI


Group 4
1. CHIN ZHI XIAN
2. LIOW WEI YUAN
3. LOOK WOON-WEI
4. XUE QUANGroup 5
1. CHUA SHU YUAN DELVIN
2. LIU GUO SHENG
3. NG ZHI LONG BENJAMIN
4. YANG YI
Group 6
1. GORDON ONG JINJIE
2. LOKE WEN HAO KENNY
3. TAN WEE YEN KEVIN
4. JIANG SHEN